Varausehdot

Varaaminen ja maksu

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäisillä majoittujilla tulee olla täysi-ikäinen huoltaja/valvoja mukanaan.

Varaus vahvistetaan maksamalla varausvaiheessa ennakkomaksu, joka on 30 % varauksen kokonaishinnasta, ellei valitun hinnan peruutusehdoissa muuta mainita. Mikäli varauksen alkuun on 60 vuorokautta tai vähemmän, koko varauksen summa maksetaan varausvaiheessa.

Mikäli varauksen alkuun on enemmän kuin 60 päivää, lähetämme teille loppuosasta joko erikseen laskun, joka erääntyy 45 päivää ennen saapumista tai saatte maksun osalta sähköpostiinne maksulinkin, jonka kautta maksu voidaan suorittaa verkkopankissa tai luottokortilla. Laskutuslisämme on 8 euroa.

Asiakkaan varatessa majoituksensa itse online-palvelusta, asiakas hyväksyy nämä varausehdot.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

 

Varauksen peruuttaminen

Varauksen peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti hotellille.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aiemmin kuin 45 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkomaksu vähennettynä peruutusmaksulla 65€.

Mikäli yksittäisen majoituskohteen hinta on 2500€ tai enemmän tai majoituksen kesto on neljä (4) viikkoa tai pidempi pidätetään varauksen peruuttamisesta ennakkomaksun suuruinen summa. Mikäli varauksella on useampia huoneistoja, peruutuskulu on huoneistokohtainen.

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 45 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko huoneistovuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut hotellille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Levi Suites Oy:lle. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja.

 

Levi Suites Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), tai hotellista riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi hotelli perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada hotellille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Peruutus voidaan tehdä myös ilman erillistä ilmoitusta, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

 

Avaimen luovutus

Avainnouto tapahtuu Levi Suites huoneistojen vastaanotosta osoitteessa Mariankuja 6 C. Olettehan yhteydessä vastaanottoomme saapumisaikanne osalta, mikäli saavutte vastaanottoaikojen ulkopuolella. Vastaanoton sulkeuduttua avainnouto tapahtuu vastaanoton tuulikaapista, johon pääsette ovikoodilla. Avain luovutetaan vain maksetuille varauksille.

Levi Suites Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta avainkortin katoamisesta aiheutuneet kulut. Esimerkiksi, päivystysaikana (vastaanoton ollessa suljettuna) tapahtuvasta oven avauksesta veloitamme 60,00 euroa.

 

Oleskelu lomahuoneistossa

Huoneisto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 17.00 lähtöpäivään klo 11.00 asti.

Huoneiston vuokraan sisältyvät kalusteet, perusastiasto, patjat, peitot, tyynyt, liinavaatteet, pyyhkeet sekä lämmitys, valaistus ja wc-paperi. Myös loppusiivous sisältyy hintoihimme. Vuokra-aikana siivouksesta vastaa asiakas.

Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä huoneiston kapasiteetiksi on ilmoitettu. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa huoneistoissamme. Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja huoneistoissamme. Väärinkäytöksissä veloitamme kulut varaajalta. Hotelli ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. Huoneistoissamme tulee kunnioittaa hiljaisuutta klo 22:00-07:00. Majoituskohteen normaali lämpötila on 20 – 22 ℃.

Pois lähdettyänne edellytämme huoneiston olevan normaalin asumisen jäljiltä eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietyinä ja tiskit tiskattuina. Mikäli huoneisto vaatii normaalia suuremman/pitempikestoisen siivouksen, veloitamme siitä min. 100€.

 

Vahinkojen korvaukset

Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi hotellille. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

 

Häiriöstä tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli asiakas ei majoituskohteen omistajan tai tämän edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on majoituskohteen omistajalla tai tämän edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Edellä kerrotuista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta eikä vuokraa palauteta.

 

Oikeus hintojen muutoksiin

Hotelli varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen hotellilla on oikeus korottaa sovittua hintaa vain, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

 

Huomautukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua Levi Suites Oy:lle. Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista kohteenhoitajaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua majoituskohteen vuokrausaikana, tulee huomautus lähettää kirjallisena Levi Suites Oy:lle viimeistään viikon kuluttua majoitusvarauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Levi Suites Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen huomautuksen käsittelyssä, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Levi Suites Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
Kohteissamme on asiakkaalle maksuton Internet-yhteys. Internet-yhteyksissä mahdollisesti esiintyvät häiriöt tulee ilmoittaa välittömästi kohteenhoitajalle ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Levi Suites Oy ei myönnä hyvityksiä majoitushinnasta mahdollisten Internet-yhteydessä esiintyvien häiriöiden tai toimimattomuuden perusteella.

 

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Levi Suites Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä.